Betesda on käynnistänyt yhdessä avainkumppaninsa Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa sosiaalisen median markkinointiprojektin, jonka tavoitteena on kasvattaa 50-vuotiaan Betesda-säätiön näkyvyyttä ja tunnettuutta. Somemarkkinoinnilla pyritään tavoittamaan entistä enemmän nykyisiä ja tulevia asukkaita, omaisia, työntekijöitä ja opiskelijoita. Projekti kohdennetaan Palvelukoti Jokelaan. Avainkumppanuuden tavoitteena on saada koulutusta ja työelämää kulkemaan yhä paremmin samassa tahdissa.

Betesdassa työskennellään suurella sydämellä moniammatillisessa tiimissä, huumoria unohtamatta. Palvelukotien asukkaat saavat elää turvallisesti oman näköistä elämäänsä upeissa puitteissa. Missiona on tukea heidän toimintakykynsä ylläpitämistä ja näin mahdollistaa mahdollisimman itsenäinen asuminen. Jokelassa asukkaiden ja työntekijöiden arki on elämänmakuista, ja tämä tulee myös vahvasti näkymään projektityön tuloksena sosiaalisen median kanavissa.

Työelämälähtöisen toimeksiannon parissa työskentelee projektimaisesti organisoitu seitsemän henkilön opiskelijatiimi Laurean Hyvinkään kampukselta. Jokaisella on yhteisen kehittämisen ja tekemisen lisäksi myös oma vastuualueensa niin projektipäällikkönä, varaprojektipäällikkönä, sihteerinä, varasihteerinä, viestintävastaavana, varaviestintävastaavana kuin työhyvinvointivastaavana. Opiskelijoilla on jo ennestään monitaitoista työkokemusta ja laaja-alaista osaamista. Se on tiimityöskentelyn rikkaus, ja tuo uusia oivalluksia tähän mielenkiintoiseen projektiin.

Yhdessä enemmän!

Kuva: Olli-Pekka Lehtinen