Betesda-säätiö ja sen Palvelukoti Hopean Vaahterakoti on Laurean avainkumppanina mukana Lempeä hoiva -hankkeessa, jossa luodaan hoivatyöntekijöitä osallistaen ja palvelumuotoilun keinoin lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköiden käyttöön. Tarve hankkeelle on noussut hoivayksiköiden esihenkilöiltä ja hoitohenkilökunnalta saadun palautteen pohjalta. Hankkeen päämääränä on, että hoivayksikön henkilökunnan tunnistettu ja uusi lääkkeettömien menetelmien osaaminen ja niiden käyttöönotto edistävät hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvointia.

Lisää tietoa hankkeesta voi lukea Laurean sivuilta.