Henkilöstö

Hallinto

Armi Lampi henkilökuva

Armi Lampi
Toimitusjohtaja
armi.lampi@betesda.fi

Jan Chydenius
Talouspäällikkö
050 572 1891
jan.chydenius@betesda.fi

henkilökuva

Teiju Isotalo
Henkilöstöasiantuntija
040 661 2578
teiju.isotalo@betesda.fi

Jaakko Varvikko
Asiakkuuspäällikkö
040 706 6466
jaakko.varvikko@betesda.fi

Lauri Leskinen
Kehittämisasiantuntija
040 152 6778
lauri.leskinen@betesda.fi

Satu Kervinen
Johdon assistentti, tietosuojavastaava
040 128 0936
satu.kervinen@betesda.fi

Kansalaistoiminta

Marianne Nylund
Kansalaistoiminnan asiantuntija
040 757 2349
marianne.nylund@betesda.fi

Asumispalvelut

Heidi Hyrylä
Asumispalvelujen johtaja
040 351 5700
heidi.hyryla@betesda.fi

Jaakko Varvikko
Asiakkuuspäällikkö
040 706 6466
jaakko.varvikko@betesda.fi

Palvelukoti Hopea

Arja Hämäläinen
Palveluvastaava
040 482 1299
arja.hamalainen​@betesda.fi

Riitta Saarela
Ryhmäkoti Vaahterakodin 1.krs esihenkilö
Opiskelijavastaava
040 719 2964
riitta.saarela​@betesda.fi

Katja Osazee
Ryhmäkoti Niittykodin 2.krs esihenkilö
040 520 0092
katja.osazee@betesda.fi

Minna Immonen
Ryhmäkoti Koivukodin 3.krs. esihenkilö
040 159 8075
minna.immonen​@betesda.fi

henkilökuva

Keittiö Hopea
040 172 9696

Iida Rinne
Sosiokulttuurisen toiminnan ohjaaja
040 731 9356
iida.rinne@betesda.fi

Kati Saarinen
Siivous- ja vaatehuolto
09 563 9307
kati.saarinen​@betesda.fi

Palvelukoti Jokela

Maritta Wasström
Palveluvastaava
Opiskelijavastaava
040 596 4860
maritta.wasstrom@betesda.fi

Mervi Uutela
Esihenkilö
Ryhmäkodit Uutela-Onnela ja Rantala
040 519 6482
mervi.uutela@betesda.fi

henkilökuva

Heidi Marttila
Esihenkilö
Ryhmäkodit Peltola ja Koivula
040 575 4828
heidi.marttila@betesda.fihenkilökuva

Anne Kosonen
Ryhmäkoti Uutela-Onnelan tiimivastaava
040 672 1970
anne.kosonen@betesda.fi

Raija Hamarus
Ruokapalveluesihenkilö
040 152 5272
raija.hamarus​@betesda.fi

henkilökuva

Vaatehuolto
040 587 4085 
019 332 1220

Outi Lehtonen
Ryhmäkoti Peltolan tiimivastaava
040 194 8164
outi.lehtonen@betesda.fi

henkilökuva


Tiina Isberg
Sosiokulttuurisen toiminnan ohjaaja
044 491 9112
tiina.isberg@betesda.fi

Niina Juselius
Ryhmäkoti Rantalan tiimivastaava
040 844 1395
niina.juselius@betesda.fi

Keittiö
040 485 7476

Palvelukoti Kotivalli

Marja-Liisa Karvonen
Palveluvastaava
040 069 4921
marja-liisa.karvonen​@betesda.fi

Pauliina Hakala
Ryhmäkoti Linnalan esihenkilö
040 194 8245
pauliina.hakala@betesda.fi

Laura Mäkelä
Ryhmäkoti Mäntyraitin tiimivastaava
Opiskelijavastaava
044 279 3584
laura.makela@betesda.fi

Keittiö Kotivalli
040 503 7505

Jari Päärni
Ryhmäkotien Metsola ja Pääskylä
esihenkilö
040 663 9269
jari.paarni​@betesda.fi

Pauliina Hakala
Ryhmäkotien Mäntylä ja
Mäntyraitti esihenkilö
040 194 8245
pauliina.hakala@betesda.fi

henkilökuva

Kirsi Sjölund
Ryhmäkoti Linnalan tiimivastaava
0400 694 923
kirsi.sjolund@betesda.fi

Jaana Lindh
Ryhmäkotien Kurkela ja Vermelä esihenkilö
040 173 3381
jaana.lindh@betesda.fi

Linda Pulkkinen
Ryhmäkoti Kurkelan tiimivastaava
044 4919 126
linda.pulkkinen@betesda.fi

Virpi Soini
Sosiokulttuurisen toiminnan ohjaaja
040 164 9761
virpi.soini@betesda.fi

Ravitsemispalvelut

Tuire Lakinnoro
Ravitsemispalvelujen päällikkö
(Hopea, Jokela, Kotivalli)
0400 406 040
tuire.lakinnoro@betesda.fi

Tukiasunnot Onnentupa

Pilvi-Marika Rantanen
Palveluvastaava
040 197 2610
pilvi-marika.rantanen​@betesda.fi

henkilökuva

Maarika Ingalsuo
Yksikön esihenkilö
040 829 7333
maarika.ingalsuo@betesda.fi

henkilökuva

Ohjaajat
Ohjaajat 1, 040 829 9396
Ohjaajat 2, 040 021 6788
Ohjaajat 3, 040 161 7991

Kotona asumista tukevat palvelut (asumisohjaus ja päivätoiminta)

Pilvi-Marika Rantanen
Palveluvastaava
040 197 2610
pilvi-marika.rantanen​@betesda.fi

henkilökuva

Riikka Puputti
Päivätoiminnan ohjaaja
0400 176 342
riikka.puputti​@betesda.fi

Johanna Nguyen
Asumisohjaus
040 192 8765 
johanna.nguyen@betesda.fi

Tiina Holopainen
Päivätoiminnan ohjaaja
0400 174 245
tiina.holopainen​@betesda.fi