Päivätoiminta

Ikääntyneiden päivätoiminta

Ikääntyneiden päivätoiminta on tavoitteellista ja kuntouttavaa, asiakkaan voimavaroja tukevaa toimintaa kotona asuville asiakkaille. Toiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen toimintakykyä ja tuoda mielekkyyttä arkeen. Päivätoiminnan aikana vietetään aikaa monenlaisten aktiviteettien parissa, ulkoillaan, liikutaan ja ruokaillaan yhdessä. Päivätoiminnan keskiössä on asiakkaiden omatoimisuuteen kannustaminen ja toiminnoissa tukeminen jokaisen yksilöllisen tavoitetason mukaisesti.

Voimavaralähtöistä toimintaa

Betesdan päivätoiminnassa keskitytään asiakkaan voimavaroihin toiminnallisten ja aktivoivien menetelmien kautta. Päivätoiminnassa on säännöllinen ohjelmarunko, jossa toimintaa toteutetaan pienryhmissä. Lisäksi toimintaa porrastetaan ja sovelletaan osallistujien voimavarojen mukaan. Päivätoiminnassa tehdään yhteistyötä lähialueen toimijoiden mm. lähikirjaston kanssa. Päivätoiminnassa vierailee säännöllisesti kulttuurikavereita sekä Kennelliiton kaverikoiria piristämässä asiakkaiden arkea.

Betesdan päivätoiminnan ohjaajien erityistaito on luoda kannustava ja innostava ilmapiiri. Päivätoiminta järjestetään Helsingin Lassilassa viihtyisissä tiloissa, joissa yhteisen toimintatilan lisäksi on pienkeittiö, liikuntatila, askarteluhuone sekä lepotila. Toiminnassa hyödynnetään taloyhtiön piha-aluetta sekä ulkoillaan lähiympäristön puistoissa. Ammattitaitoinen henkilökunta, turvallinen ympäristö ja mielekkäät aktiviteetit edesauttavat asiakkaiden voimavarojen ylläpitämistä.

Päivätoiminnan monenlaiset menetelmät:

Luovat menetelmät

 • Musiikki: musiikin avulla mielikuvia ja muistoja, rentoutetaan ja rauhoitetaan.
 • Kädentaidot (kuvataide, käsityöt, askartelu). Mielekkäät työt tukevat aikuista identiteettiä siinä vaiheessa, kun taidot alkavat rapistua.
 • Kirjallisuus: kirjoittaminen merkityksellistää omaa elämää ja toimii identiteettityön välineenä. Lukeminen, selkokirjat/lehdet jos kielen ymmärrys heikentynyt (afasia, dementia).
 • Elokuvat, teatteri

Liikunnalliset menetelmät

 • Jumppa, tuolijumppa, venyttelyt, rentoutustuokiot, liikunnalliset pelit.
 • Tanssi/istumatanssi: tanssilla muistia parantava vaikutus.
 • Ulkoilu lähialueilla ja retkeily lähipuistoissa.

Muistikuntoutuksen pohjautuvat menetelmät

 • Muistelua eri kokoonpanoissa. Muistelu aktivoi keskusteluun, vireyttää muistia ja aivotoimintaa sekä piristää mielialaa.
  Kulttuurikaverit käyvät vierailuillaan esittelemässä Helsingin kaupunginmuseon Muistojen matkalaukkujen esineitä.
 • Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallistuminen: Ryhmätoiminta, ryhmäytyminen, yhteiset päivänaloitukset, keskustelut, vertaistuki, yhteiset ruokailut.
 • Tablettitietokoneiden hyödyntäminen mm. muistin kuntoutuksessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, muistelun työmenetelmissä.
 • Jumppaa aivoille: pelit, ristikot, sudokut, tunnistus/hahmotustehtävät, sananlaskut, kaskut, tietovisailut, laulaminen.

Päivittäisten toimintojen harjoittelu

 • Pukeutuminen, liikkuminen, wc-käynnit, syöminen, pienet keittiöaskareet. Omatoimisuuteen kannustaminen ja toiminnoissa tukeminen jokaisen asiakkaan yksilöllisen tavoitetason mukaisesti.