Päivätoiminta

Työ- ja päivätoimintaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

Betesda-säätiö tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille monipuolista työ- ja päivätoimintapalvelua. Toiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa asiakas tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä tai ohjattua toimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota merkityksellistä tekemistä päivään, kuuluvuuden yhteisöön ja sosiaalista kanssakäymistä. Työ- ja päivätoiminta tukee arkirytmin ylläpitämistä.

Päivätoiminta osallistaa ja aktivoi

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn säilyttämiseen, ylläpitämiseen ja sen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallista aktiivisuutta ja päivittäisessä elämässä tarvittavia taitoja.

Asiakkaalle laaditaan päivätoiminnan suunnitelma, johon kirjataan toiminnan tavoitteet, keinot ja arviointi. Asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa kahdenkeskeiseen ohjaukseen. Päivätoiminta järjestetään muualla kuin asiakkaan kodissa.

Työtoiminta kuntouttaa ja vahvistaa

Työ kuntouttaa ja tuo elämään sisältöä ja sosiaalisia suhteita. Päivät jäsentyvät mielekkäästi ja elämänhallinta lisääntyy. Työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja kehitysmahdollisuuksien lisääminen. Työtoiminta on asiakkaan toimintakyvyn säilyttämiseen, ylläpitämiseen ja sen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Työtoiminta tapahtuu kodin ulkopuolella toiminnalle erikseen varatuissa tiloissa.

Työ- ja päivätoiminnasta vastaa Betesda-säätiön koulutettu ja kokenut henkilökunta. Toimintaa järjestetään säätiön palvelukotien yhteydessä Sipoossa ja Lohjalla. Asiakkailla on mahdollisuus lounasruokailuun.

Palvelun piiriin ohjaudutaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen kautta.


Päivätoiminta

Päivätoiminta on säännöllistä (1-5 kertaa viikossa) tapahtuvaa tavoitteellista kuntoutusta. Kuntoutusjakson pituus on yleensä 3–6 kuukautta. Päivän pituus on neljä tuntia. Päivätoiminnan menetelmät voivat olla mm. liikuntaa, retkeilyä, luovaa toimintaa, keskustelua sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Työtoiminta

Työtoiminta on säännöllistä (1-5 kertaa viikossa), jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa. Asiakas saa tarpeellista yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jonka tarkoituksena on ohjata häntä omatoimiseen työn tekemiseen ja työtehtävistä selviytymiseen. Betesda-säätiön työtoiminnassa tarjoamme työtä lounasravintolassamme, siivouksessa, kiinteistöhuollon tehtävissä sekä ryhmäkotien keittiötyötehtävissä.