Tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita, Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilö- ja tunnistamistietoja  kerätään tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Rekisterinpitäjä

Betesda-säätiö sr
Kaupintie 11 A, 00440 Helsinki
betesda@betesda.fi 
Y-tunnus: 0202453-2                             

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta ja sähköpostitse tulleiden yhteydenottojen hoitamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään, jotta voidaan hoitaa yhteydenottojen mukaiset palautteet ja informoida yhteydenottajaa.Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottajan nimi, yritys, puhelin, sähköposti, yhteydenoton asia sekä haluaako vastauksen yhteydenottoon.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan yhteydenottajan asian hoitamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.
Voit lukea evästekäytännöistämme erillisen sivuillamme olevan evästetoiminnon kautta.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.