Kansalaistoiminta

Betesda-säätiössä toteutettavan kansalaistoiminnan lähtökohtana on ihmisten omien voimavarojen hyödyntäminen, tukeminen ja lisääminen. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet nousevat yhteiskunnallisista tarpeista ja toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien sekä eri järjestöjen kanssa. 

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintamme lähtee jokaisen omasta osaamisesta ja voimavaroista. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoiminta lisää sekä vapaaehtoisen että avuntarvitsijan hyvinvointia. Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen tuo vapaaehtoiselle merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden tunteita. Vapaaehtoinen tuo omalla toiminnallaan iloa autettavan arkeen.
Tarjoamme vapaaehtoisille mielekästä toimintaa ja ihmisiä, joiden kanssa jakaa uusia asioita. Vapaaehtoiset saavat tuen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta sekä mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja virkistäytymiseen muiden vapaaehtoisten kanssa.

Voit toimia vapaaehtoisena:

 • palvelukodeissamme ja päivätoiminnassamme:
  • kahvikaverina
  • lukukaverina
  • keskustelukaverina
  • ulkoiluapuna
 • erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa apuna
 • teemakerhon pitäjänä
 • mahdollisuus ideoida uutta toimintaa yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa

Millainen vapaaehtoistoimija sinä haluat olla? Suunnitellaan yhdessä, tervetuloa mukaan toimintaan!

Hanke- ja projektitoiminta

Hanke- ja projektirahoitusten kautta kehitämme uudenlaisia toimintamuotoja tukea tarvitsevien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan kuntien ja muiden järjestöjen kanssa.