Asumisohjaus

Kotikäyntejä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Betesdan tuetun asumisen palveluissa asiakasta tuetaan ja ohjataan itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palvelumme tarkoituksena on turvata omatoimista asumista ja ennaltaehkäistä raskaampien palvelujen kuten palveluasumisen tarvetta. 

Tuetussa asumisessa asiakkaat asuvat omassa kodissa. Tuki viedään pääasiallisesti asiakkaan kotiin. Kuntoutusjaksoon voidaan asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan integroida myös määräaikainen valmennusasumisjakso Betesdan palvelukodissa. 

Polku itsenäiseen asumiseen  

Tuettu asuminen on omatoimista suoriutumista tukeva asumismuoto. Tavoitteena on tukea arjen hallintaa ja itsenäisen elämisen harjoittelua. Asumisen tuki voi olla tilapäistä tai pidempikestoista. 

Palvelu perustuu yksilölliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Siinä arvioidaan tarvittavan tuen määrä ja suunnitellaan palveluiden toteutuksesta asukkaan, ohjaajan ja sosiaalityöntekijän kesken. Nimeämme asiakkaalle aina oman ohjaajan. 

Yksilölliset palvelut 

Asiakasta tuetaan ja ohjataan säännöllisillä ohjauskäynneillä kotiin ja kodin ulkopuolelle. Lisäksi ohjausta annetaan tarvittaessa myös puhelimitse. Työmenetelmänä voi olla myös yhdessä tekeminen, jos se on asiakkaan tarpeiden mukaista. 

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja, sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Autamme asiakasta sosiaalitukien ja muiden etuuksien hakemisessa. Asiakasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan työelämään tai opiskelemaan. 

Asiakkaaksi hakeudutaan hyvinvointialueen sosiaalipalvelun kautta.