Arvomme

Arvot ja eettiset periaatteet kytkeytyvät toimintakulttuuriin ja ne ilmenevät kaikessa tekemisessä ja määrittävät, kuinka työyhteisössä toimitaan. Meillä Betesda-säätiössä toimintamme perustuu yhdessä työyhteisön kanssa luotuihin arvoihin sekä työtämme ohjaaviin ammattieettisiin periaatteisiin. Ne luovat pohjan työskentelyllemme asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä ohjaavat meitä päätösten teossa.

1) YKSILÖLLISYYS
Kohtaamme kaikki ihmiset yksilöinä itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Arvostamme toinen toistamme.

2) ASUKAS- JA ASIAKASLÄHTÖISYYS
Asukkaan ja asiakkaan etu on aina ensimmäisellä sijalla ja teemme parhaamme heidän hyväkseen.

3) AVOIMUUS
Olemme aidosti avoimia ja kehitämme työtämme ja itseämme – tartumme ongelmiin välittömästi ja keskinäisen vuorovaikutuksen avulla löydämme oikeat ratkaisut päivittäisiin haasteisiin.

4) AMMATILLISUUS
Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtämme ammatillisesti; olemme empaattisia ja hallitsemme samalla henkilökohtaiset tunteemme työpaikan kohtaamisissa. Talouden pitäminen tasapainossa on toimintamme lähtökohta. Kehitämme työyhteisöistämme Etelä-Suomen parhaat.

5) HUUMORI
Pidämme yllä huumoria arkisen aherruksen keskellä; meillä on kyky iloita pienistä asioista ja taito nauraa elämän kommelluksille.

6) OIKEUDENMUKAISUUS
Kohtelemme ihmisiä tasavertaisesti. Perustamme väittämämme oikeaan ja paikkansa pitävään tietoon. Olemme valmiit myöntämään virheemme.

7) VASTUU
Kannamme aktiivisesti vastuun niin ryhmästä kuin itsestämme sekä omasta ja muiden jaksamisesta.