Vuoden 2020 alussa käynnistetty Laurean avainkumppanuuskonsepti on osoittautunut merkittäväksi yhteistyön edistäjäksi. Seniorialan toimijoita Laurean avainkumppaneina on kuusi: Addsecure, Betesda säätiö, Helsingin Seniorisäätiö, Kaarikeskussäätiö, Lauttasaaren Senioritalo ja VillaTapiola. Kumppaneilla on asukkaita 1500 ja työntekijöitä lähes saman verran. Puhutaan siis merkittävistä toimijoista.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja seniorialan avainkumppanit kantavat yhdessä huolta työvoiman riittävyydestä ja palvelujen saatavuudesta sekä erityisesti riittävien digi-palvelujen saatavuudesta ja käytettävyydestä seniorikäyttäjille.

Koko artikkeli luettavissa Laurean sivuilla.