Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on koonnut yhteen parhaat asiakasarviot saaneet vanhuspalvelujen toimintayksiköt. Tiedot perustuvat THL:n kansalliseen Kerro palvelustasi -kyselyyn, joka toteutettiin 14.3.–15.6.2022. Tiedonkeruuseen osallistui yli 2 800 julkista ja yksityistä yksikköä ympäri Suomea. 

Betesda-säätiön Palvelukoti Hopea Vantaalla ja Palvelukoti Kotivalli Sipoossa sijoittuivat hyvinvointialueellaan kolmen parhaan ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköiden joukkoon.


Tulokset luettavissa THL:n julkaisusta Parhaimmat asiakasarviot saaneet vanhuspalvelujen yksiköt vuonna 2022. Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta (pdf 0,96 Mt).

Julkaisu sisältää:

  • TOP10 – koko maan parhaat asiakasarviot saaneet kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen toimintayksiköt sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköt.
  • Alueellisesti parhaat asiakasarviot saaneet kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen toimintayksiköt sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköt.

Yksiköt on valittu alla olevilla kriteereillä:

  • Jokaiselta hyvinvointialueelta on valittu kolme kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen sekä kolme ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä. Tulokset on julkistettu niiden yksiköiden osalta, jotka antoivat suostumuksensa nimensä julkaisuun.
  • Yksiköt ovat saaneet parhaat pisteet seuraavista väittämistä muodostetun summaindikaattorin perusteella: Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen: 1) Saan tarpeeksi apua ja palvelua 2) Hoitajat ovat ystävällisiä 3) Minulla on turvallinen olo 4) Toiveitani otetaan huomioon hoivassa ja palvelussa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen: edellä mainittujen väittämien lisäksi 5) Olen tyytyväinen ruokaan.
  • Mukana on vain kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yksiköitä, joista saatiin vähintään 20 asiakasvastausta, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä, joista saatiin vähintään 10 asiakasvastausta.