SHQS-neuvosto myönsi perjantaina 28.1.2022 yksimielisesti laaduntunnustuksen Betesda-säätiölle.
Laaduntunnustus kattaa erityisryhmien tehostetun palveluasumisen.
Neuvosto totesi Betesdan edenneen hyvin systemaattisesti laadunhallinnan kehittämisessä.

SHQS-laaduntunnustus on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.
Laaduntunnustus on voimassa 3 vuotta.