Betesdalle on myönnetty Akseli 1-hankerahoitus Jokelan rantasaunan peruskorjaukseen. 
Hankkeessa korjataan käyttökuntoon Väänteenjoen rannalla sijaitseva rantasauna ja kunnostetaan ranta-aluetta ympärivuotiseen käyttöön. Hanke on tärkeä koko kylälle ja sitä toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen tuloksena asukkaat ja yhteisöt saavat yhteisen tilan yhdessäoloon ja virkistykseen ja se on osa säätiön yleishyödyllistä toimintaa. Hankkeen kustannusarvio on 114 352 euroa ja tuki 50 % on 57 176 euroa.