VoimaProfi-hankkeessa ihmisten hyvinvointi ja osallisuus ovat keskiössä. Hanke vastaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja pyrkii edistämään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on kehittää ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä sekä sertifioida kokemusasiantuntijuutta. Vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta tutkimalla ja kehittämällä pyritään löytämään uusia ratkaisuja ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Hanke toteutetaan vuosina 2022-2024.

Laurean sosionomiopiskelijoiden hanketiedote kokonaisuudessaan.