Tammikuussa 2022 alkanut Betesdan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteinen sosiaalisen median markkinointiprojekti on päättymässä toukokuussa. Palvelukoti Jokelaan kohdennetun projektin tavoitteena oli kasvattaa 50-vuotiaan Betesda-säätiön näkyvyyttä ja tunnettuutta. Osana markkinointiprojektia Betesda ja Laurea toteuttivat 20.4–8.5.2022 Betesda tutuksi -somekampanjan, jonka tavoitteena oli tuoda esille, millaista on elämänmakuinen ja arvokas arki Betesdassa.

Kampanja toteutettiin Betesdan sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Instagramissa, sisältäen kolme viikoittain vaihtuvaa teemaa. Ensimmäisen viikon julkaisussa kurkistettiin Betesdan mielenkiintoiseen historiaan nostalgisten kuvien ja tietoiskujen muodossa. Toisella viikolla tutustuttiin Palvelukoti Jokelan tiloihin ja aktiviteetteihin sekä lämminhenkiseen ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Kampanjan kolmannella viikolla seurattiin Jokelan aktiivista arkea asukkaiden näkökulmasta.

Somekampanjan myötä Betesdan somenäkyvyys ja tunnettuus ovat parantuneet ja kävijämäärät ovat lisääntyneet. Lisäksi mielenkiintoiset kuvajulkaisut ja videot ovat keränneet mukavasti katselukertoja. Projektitiimin opiskelijoille projekti on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Tiimi jatkaa kohti uusia projekteja ja oppimiskokemuksia paljon uutta tietoa mukanaan kantaen. Yhdessä tekemällä saavutettiin enemmän!