Tapahtuman tavoitteena oli saattaa yhteen asiantuntijoita kokemusten jakamiseksi siitä, miten toimijat ovat onnistuneet tuottamaan mielekästä sisältöä iäkkäiden hoivakotien asukkaiden elämään.

Toimitusjohtaja Armi Lampi oli mukana työryhmässä, jonka teemana oli Hoivakodin hyvä arki –
asukkaiden toimijuus ja mielen hyvinvointi.

Tapahtuman mielenkiintoinen materiaali on luettavissa THL:n sivuilla.